Planet e reja

Planet mësimore të Albas për vitit shkollor 2022-2023

Në këtë hapësirë do të gjeni të përmbledhura planet mësimore të ALBAS për vitit shkollor 2022-2023. Këto plane janë bazuar në udhëzimet e reja të Ministrisë së Arsimit. Më poshtë mund të shkarkoni planet mësimore të Arsimit Parashkollor, të Arsimit Fillor, të Arsimit të Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë.

Shtëpia Botuese Albas, duke uruar të gjithë mësuesit për mbarësi e suksese në punën e tyre, sjell planet e reja mësimore për vitin 2022-2023, sipas udhëzimeve të reja nga Ministria e Arsimit.


Në këtë artikull do të gjeni të përmbledhura planet mësimore të Arsimit Parashkollor, të Arsimit Fillor, të Arsimit të Mesëm të Ulët dhe të Mesëm të Lartë, bazuar te librat shkollorë nga ALBAS.


Duke klikuar mbi titullin e çdo lënde dhe klase, automatikisht ju hapet edhe plani përkatës, të cilin mund edhe ta shkarkoni.


Shënim: Në vijim do të publikojmë edhe planet e PLOTA të lëndëve të tjera që nuk ndodhen në këtë hapësirë, pasi jemi në proces pune. Faleminderit! 


Arsimi parashkollorPlani për grupin e fëmijëve 3-4 vjeç (Paketa "Hop-hop")

Plani për grupin e fëmijëve 4-5 vjeç (Paketa "9 miqtë e mi" )

Plani për grupin e fëmijëve 5-6vjeç (Paketa "Një hap drejt shkollës")


(Në proces pune grupet e tjera....)


Arsimi Fillor

Gjuhë shqipe 1

Matematikë 1

Art Pamor 1

Edukatë shoqërore 1

Edukim Fizik 1

Kurrikula me zgjedhje 1

Muzikë 1


Gjuhë shqipe 2

Matematikë 2

Art Pamor 2

Edukim Fizik 2

Muzikë 2

Edukatë shoqërore 2

Kërcim 2

Kurrikula me zgjedhje 2


Gjuhë shqipe 3

Art Pamor 3

Edukim Fizik 3

Kërcim 3

Kurrikula me zgjedhje 3

Muzikë 3

Qytetari 3


Gjuhë shqipe 4

TIK 4

Art Pamor 4

Edukim fizik 4

Histori 4

Kurrikula me zgjedhje 4

Muzikë 4Gjuhë shqipe 5

Art Pamor 5

Edukim Fizik 5

Kurrikula me zgjedhje 5

Muzikë 5

Teatër 5

TIK 5


(Në proces pune lëndët e tjera....)

Arsimi i Mesëm i Ulët


Gjuhë shqipe 6

Gjuhë shqipe 7

Gjuhë shqipe 8

Gjuhë shqipe 9


(Në proces pune lëndët e tjera....)

Arsimi i Mesëm i Lartë 


Gjuhë shqipe 10

Letërsi 10

Gjuhë shqipe 11

Letërsi 11

Gjuhë shqipe 12

Letërsi 12

Letërsi me zgjedhje 12


(Në proces pune lëndët e tjera....)

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

73,545 Lexime
4 muaj më parë