PROVIMET E SHTETIT

Testimi i mësuesve, fondi i pyetjeve për secilën lëndë

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar fondin e pyetjeve të provimit të shtetit për secilën lëndë për profesionin e rregulluar të mësuesit.

1. Arsimi fillor

2. Artet Figurative

3. Biologji

4. Biologji Kimi

5. Edukim Fizik

6. Fizikë

7. Gjeografi

8. Gjuhë Angleze

9. Gjuhë Frënge

10. Gjuhë Greke

11. Gjuhë Gjermane

12. Gjuhë Italiane

13. Gjuhë Shqipe dhe Letërsi

14. Histori

15. Histori Gjeografi

16. Histori Gjeografi Edukatë

17. Informatikë

18. Instrumente Muzikore

19. Kimi

20. Matematikë

21. Matematikë Fizikë

22. Matematikë Informatikë

23. Shkenca Sociale


(Portali Shkollor)

48,975 Lexime
2 vjet më parë