Përfitimet

Kampi veror dhe fëmijët

Përfitimet e Kampit Veror janë të pafundme dhe mund të zgjasin gjithë jetën. Jo vetëm që fëmijët do të kthehen nga kampi me një pavarësi më të madhe dhe një ndjenjë më të fortë të identitetit, por ata gjithashtu do të kenë zhvilluar aftësi të reja.

Kampi  Veror ka për qëllim  t’ju ofrojë  fëmijëve një  larmi me aktivitete argëtuese dhe edukuese përmes së cilave fëmijët kanë mundësi të zhvillojnë aftësitë e tyre, krijojnë punime shumëngjyrëshe dhe lojëra, mësojnë diçka të re dhe të formojnë shoqëri të reja me moshatarët e tyre  . Fëmijet në kamp marrin pjesë në mënyre aktive dhe gjithëpërfshirse në veprimtari të ndryshme.Programi dhe aktivitetet në Kampin Veror janë të ndërthurura dhe të organizuara në mënyrë të tillë, për ti ndihmuar fëmijët që të forcojnë aftësitë e tyre shoqërore dhe kreative.

Aktivitetet   në  kampin veror u japin fëmijëve eksperienca të paharrueshme .

Edhe pse secili fëmijë është një individ unik , kampi veror është i dobishëm për të gjithë fëmijët. Pavarësish t nga  interesat e fëmijës , kampi ndihmon fëmijët të zhvillojnë aftësi të rëndësishme shoqërore, emocionale dhe njohëse. Më e mira nga të gjitha, fëmijët krijojnë kujtime që zgjasin gjithë jetën në kamp.  

Kampi veror është i rëndësishëm sepse  ofron  një  mundësi të strukturuar që fëmijët të rriten.   Është një vend tjetër unik për rritje, duke lejuar fëmijët të bëhen të pavarur dhe të sigurt në vetvete, ndërsa shoqërohen dhe bëjnë miq të rinj, madje edhe mësojnë aftësi të reja.Stafi organizues dhe  mësueset e kampit veror janë të trajnuar  dhe  profesionistë.


Pse është i rëndësishëm kampi veror dhe cilat janë përfitimet e kampit veror për fëmijët?    


1. Zhvillon aftësi gjatë gjithë jetës 

Gjatë kampit veror, fëmijët marrin pjesë në një larmi aktivitetesh në grup. Për shembull, ndërsa merr pjesë në një sport si  volejbolli, një fëmijë mëson se si të punojë në një ekip, të komunikojë me fëmijët e tjerë dhe të zgjidhë vetë problemet. Një fëmijë do të zhvillojë aftësi drejtuese, për shembull në lojëra të ndryshme  duke udhëhequr një ekip të fëmijëve të tjerë.  Të gjitha këto aftësi janë të rëndësishme në botën reale dhe ushqehen në kampin veror.  Sidoqoftë, kampi bashkon fëmijët në një mjedis që inkurajon një ndjenjë më të madhe të komunitetit dhe vlerësimit për ndryshimet individuale.


2. Promovon pavarësinë 

Në kamp, një fëmijë përjeton kohë larg një prindi. Kjo kohë e pavarur është e rëndësishme për të ndihmuar fëmijët të zhvillojnë një ndjenjë të identitetit. Fëmijët mësojnë të bëhen më të besueshëm tek vetja ndërsa eksplorojnë interesat e tyre dhe zbulojnë pikat e dobëta dhe të forta.  Pavarësia është thelbësore për t'u bërë një i rritur i vetëmjaftueshëm. 

 Pavarësia gjithashtu ndihmon në rritjen e vetëvlerësimit të fëmijës. Rritja e një fëmije të pavarur do të thotë të mësosh përgjegjësinë, të inkurajosh eksplorimin dhe të sigurosh një mjedis të sigurt për një fëmijë për të marrë vendime në mënyrë të pavarur. Kampi veror ushqen  këta elementë. 


3. Argëtim dhe lojë

Edhe pse ende i strukturuar, kampi veror është më i relaksuar se rutina e shkollës dhe siguron kohë dhe liri për lojë spontane. Loja e lirë është e rëndësishme për zhvillimin e fëmijës, sepse ai mëson të zhvillojë aftësi të të menduarit krijues dhe të eksplorojë imagjinatën e tij përmes lojës. Koha e lojës krijon një vend të sigurt për fëmijët për të shprehur mendimet dhe emocionet e tyre, duke krijuar fëmijë më të fortë dhe më të lumtur. Ata gjithashtu mësojnë të bashkëveprojnë me botën përreth tyre, të zgjidhin konfliktet, të ndërtojnë aftësi negociuese dhe të lehtësojnë stresin. Ka përfitime të panumërta në lojën e pastrukturuar, dhe është një mënyrë argëtuese për të bërë miq të rinj.


4. Mëson punën në ekip 

Pavarësisht nga interesat e fëmijës   programi i kampit do t'i angazhojë ata në aktivitete që kërkojnë punë në ekip. Të dish të punosh në ekip është një aftësi e dobishme për jetën. Puna në ekip ka rëndësi sepse ndihmon në zhvillimin e aftësive të komunikimit, inteligjencës emocionale dhe aftësive drejtuese. 

Një kuptim i punës në ekip ndihmon një fëmijë të kuptojë se puna me të tjerët është ndonjëherë mënyra më efikase pë të bërë gjërat. Ata do ta vlerësojnë punën në ekip si një zgjidhje, në vend që të mendojnë se duhet të trajtojnë detyrat vetë.  


5. Mëson qëndrueshmërinë

 Elasticiteti është një aftësi thelbësore e jetës sepse të jesh elastik do të thotë të ngrihesh dhe të ecësh përpara pas një pengese të pashmangshme. Kampi siguron mundësinë që fëmijët të përballen me shumë sfida dhe të praktikojnë tejkalimin e sfidave. Për shembull, ata mund të mos e fitojnë ndeshjen e tyre të parë të  folejbollit, por ata do të mësojnë se praktika do t'i bëjë ata një lojtar më të mirë.  Kampi mëson vlerën e përpjekjes dhe i ndihmon fëmijët të besojnë në vetvete ndërsa kapërcejnë sfidat me vendosmëri, durim dhe përpjekje për të pasur sukses. Mësimi i hobeve të reja gjithashtu u mëson pikave pozitive të përballen me   jetën dhe fëmijët do të ndërtojnë një sistem të fortë mbështetjeje për miqtë e kampit  për t'i ndihmuar ata të kapërcejnë pengesat.


6. Ofron veprimtari argëtuese larg teknologjisë 

 Fëmijët kalojnë shumë kohë para kompjuterit.  Kampi i ndihmon fëmijët të lidhen me gëzimin e jetës përtej teknologjisë.  Pavarësisht nga interesat e fëmijës ata do të mësojnë dhe bashkëveprojnë shoqërisht në një mjedis të shëndetshëm në botën reale në kampin veror. Koha larg teknologjisë është jetike për trurin, trupin, shpirtin dhe të ardhmen e një fëmije dhe mund të përfitojë nga të gjithë ne.


7. Inkurajon një lidhje me natyrën

 Duke folur për kohën larg teknologjisë, fëmijët gjithashtu kanë nevojë për natyrën në jetën e tyre. "Zhvillimi që ndodh përmes përvojave të kampit – përfshirë  mjedisin social-emocional të të mësuarit që ushqejnë kampet, morinë e mundësive për ushtrim fizik dhe rritje dhe, ndoshta më e rëndësishmja në botën tonë aktuale, shkëputja nga ekranet dhe teknologjia - është thelbësore  Natyra stimulon të gjitha shqisat. Kur një fëmijë është jashtë, ata mund të shohin, prekin, dëgjojnë, nuhasin dhe ndonjëherë edhe shijojnë natyrën.  Më e rëndësishmja, koha në natyrë inkurajon lëvizjen, e cila është jetike për shëndetin fizik, mendor dhe emocional.Eskursionet një tjetër përvojë  mbreslënëse për fëmijët. Jashtë, fëmijët janë të lirë të vrapojnë, të luajnë, të qeshin dhe të thithin ajrin e pastër. Plus, ata marrin një dozë të shëndetshme të Vitaminës D nga dielli.  


8. Nxit Rritjen

Ata do të rriten ndërsa zhvillojnë aftësitë e tyre duke bërë aktivitetet e tyre të preferuara dhe do të zhvillojnë aftësi të reja ndërsa provojnë aktivitete që nuk i kanë provuar kurrë më parë. Në përgjithësi, ata do të largohen nga kampi me një ndjenjë më të fortë të identitetit dhe një ide më të mirë të asaj që duan.


9. Ndërton vetëvlerësimin  

Vetëvlerësimi është i rëndësishëmpër fëmijët dhe të rriturit , sepse ne marrim vendime në jetë bazuar në mënyrën se si e shohim veten.   Fëmijët mësojnë vetëvlerësim përmes ndërmarrjes së veprimeve dhe fitimit të rezultateve dhe duke kontribuar në komunitetin e tyre. Ata mësojnë të vlerësojnë veten e tyre si rezultat i punës së madhe dhe arritjeve.


10. Mbështet jetesën e shëndetshme

  Programet e kampit inkurajojnë ushqim të shëndetshëm dhe aktivitet fizik.Në kamp fëmijët kanë mundësinë të marrin pjesë në të gjitha llojet e aktiviteteve fizike, argëtuese në çdo nivel aftësie.   Aktiviteti fizik është thelbësor për shëndetin e zemrës dhe mbajtjen e një peshe të shëndetshme, dhe rrit besimin dhe ndihmon në menaxhimin e stresit. Eshtë e rëndësishme të mësojmë domosdoshmërinë e aktivitetit fizik kur fëmijët janë të vegjël në mënyrë që ata të mund të mbajnë  këtë ritëm ushtrimesh dhe ti zhvillojnë më tepër në moshën e rritur. Në përgjithësi, fëmijët mbështeten në argëtim, aktivitete, mësim dhe shoqërim për të lehtësuar stresin në kamp, në vend se të merren me aktivitete më pak të shëndetshme.


11. Ushqen Miqësi

 Fëmijët takohen me fëmijë të tjerë me interes të ngjashëm në një mjedis të relaksuar në kamp. Ata gjithashtu takohen me miq të rinj me prejardhje të ndryshme. Fëmijët lidhen me përvojën e tyre në kamp, sfidat me të cilat përballen së bashku dhe argëtimin  . Kampi veror është një mënyrë e mrekullueshme që fëmijët të fitojnë aftësi të vlefshme shoqërore dhe të mësojnë si të krijojnë miq të rinj. Miqtë e kampit janë gjithashtu të ndryshëm nga miqtë e bërë në shkollë. Kampi është një mjedis ku fëmijët nga rreth e përqark zonës dhe shumë shkolla bashkohen dhe janë të rrethuar nga individë me mendje të njëjtë që janë të përqendruar në qëllime të ngjashme. Shumë fëmijë bëjnë miq gjatë gjithë jetës dhe mezi presin t'i rishikojnë ata vit pas viti.


12. Mëson Fëmijët të Respektojnë Dallimet

 Në kampin veror, fëmijët do të mësojnë të punojnë  dhe luajnë me fëmijë të tjerë për të përmbushur qëllimet e përbashkëta . Ndërsa angazhohen në një larmi aktivitetesh, fëmijët do të ekspozohen ndaj pikëpamjeve dhe mendimeve të ndryshme. Ata do të mësojnë të pranojnë që jo të gjithë kanë të njëjtën perspektivë ose bindje. Ata gjithashtu do të mësojnë se për të arritur një qëllim me të tjerët, ose për të jetuar dhe luajtur në harmoni, ata duhet të respektojnë dhe të përshtaten me ndryshimet. Gjithashtu, kampi veror krijon një mjedis gjithëpërfshirës  që inkurajon respekt dhe konsideratë për njëri-tjetrin. 


13. I mban fëmijët të angazhuar intelektualisht 

 Gjatë verës fëmijët mund të bëhen të ngadaltë por kampi siguron stimulim mendor në mënyra argëtuese që fëmijët mund të kënaqen.Fëmijët kanë shansin të marrin pjesë në aktivitete që i interesojnë, dhe disa programe përfshijnë kohë për të lexuar,kënduar, luajtur, pikturuar etj.Fëmijët në kamp japin ide dhe i shkëmbejnë ato me njëri-tjetrin për aktivitetet ,lojërat e tyre të preferuara  prezantimin e temave në ditë të caktuara etj.


14. Promovon rritjen në një mjedis të sigurt 

Megjithëse fëmijët do të gëzojnë lirinë për të luajtur dhe për të zgjedhur aktivitete që u interesojnë, kampi gjithashtu siguron një mjedis të sigurt, rehatues dhe të strukturuar.  Kampi u jep fëmijëve një shans të shprehen dhe të mësojnë se kush janë.


15. U jep fëmijëve një motiv

 Fëmijët do të ndiejnë një lidhje më të madhe me komunitetin e tyre përmes aktiviteteve të kampit si kënga, kërcimi ose duke luajtur sporte. Një ndjenjë më e madhe e bashkësisë mëson një fëmijë se ata mund të bëjnë një ndryshim që ka rëndësi. Gjithashtu, përfshirja e komunitetit u jep fëmijëve një ndjenjë të përkatësisë. Përkatësia lufton vetminë dhe përmirëson mirëqenien e përgjithshme për të gjithë ne.

 


Rajmonda  Mollaymeri 

Mësuese në Kampin Veror “ Miqësia” 

Bashkia  Korçë 

Korrik  2021 © Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

4,135 Lexime
2 vjet më parë