Libraritë në KosovëAlbas Office 1 –Prishtinë, Kosovë:
Adresa: Rr. “Muharrem Fejza”
Numri i tel: +00377 045-999-770