Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të gjeni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aktualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
Portali Shkollor (www.portalishkollor.al) për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe fëmijët tuaj në Portalin Shkollor (www.portalishkollor.al) publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqiptar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe: [email protected].

Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të ndiqni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aklualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
portalishkollor.al për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe femijët tuaj ne portalinshkollor.al publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqipëtar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe - na shkruani në: [email protected].

Disa teknika dhe metoda mësimdhënie

Drejt profesionalizmit

Koncepte themelore

Disa teknika dhe metoda mësimdhënie

Teknikat, metodat dhe aktivitetet e mësimit janë pjesë kyçe të procesit të mësimit dhe ndihmojnë në përmbushjen e qëllimeve të edukimit. Këtu janë disa koncepte themelore dhe shembuj të teknikave, met...

Te shkencat regjistrohen vetëm 27 studentë! Fizika, Matematika dhe Kimia rrezikojnë mbylljen

Bota shkollore

Aktualitet

Te shkencat regjistrohen vetëm 27 studentë! Fizika, Matematika dhe Kimia rrezikojnë mbylljen

Universiteti i Tiranës edhe pse është më i madhi në vend dhe i preferuar nga shumë studentë, rrezikon të përballet me mbylljen e disa degëve pasi nuk ka regjistrime. Matematika, Fizika dhe Kimia janë...

Si duhet të sillen nxënësit në shkollë dhe në klasë?

Këshilla

Sjellje

Si duhet të sillen nxënësit në shkollë dhe në klasë?

Mënyra e sjelljes së nxënësve në shkollë dhe në klasë është e rëndësishme për klimën e mësimit dhe mirëqenien e të gjithë nxënësve dhe mësuesve. Këtu janë disa udhëzime për mënyrën se si nxënësit duhe...

Evidenca tremujore për mbajtjen e vlerësimeve

Metoda mësimdhënie

MODEL

Evidenca tremujore për mbajtjen e vlerësimeve

Ju paraqesim një shembull të plotë evidence tremujore për mbajtjen e vlerësimeve të nxënësve (me kompetenca). Kjo evidencë, një model i gatshëm, që secili mësues mund ta shfrytëzojë, është përgatitur...