Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të gjeni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aktualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
Portali Shkollor (www.portalishkollor.al) për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe fëmijët tuaj në Portalin Shkollor (www.portalishkollor.al) publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqiptar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe: [email protected].

Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të ndiqni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aklualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
portalishkollor.al për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe femijët tuaj ne portalinshkollor.al publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqipëtar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe - na shkruani në: [email protected].

Vlerësimi i arritjeve të nxënësve, klasa V

Metoda mësimdhënie

Modele testesh

Vlerësimi i arritjeve të nxënësve, klasa V

Materiali i mëposhtëm ofron modele testesh për vlerësimin e arritjeve të nxënësve të klasës së 5-të në lëndët Gjuhë shqipe, Matematikë, Dituri Natyre. Testet janë përgatitur nga mësuesja Violeta Kuqi....

Vlerësimi i arritjeve të nxënësve, klasa V

Metoda mësimdhënie

Modele testesh

Vlerësimi i arritjeve të nxënësve, klasa V

Materiali i mëposhtëm ofron modele testesh për vlerësimin e arritjeve të nxënësve të klasës së 5-të në lëndët Gjuhë shqipe, Matematikë, Dituri Natyre. Testet janë përgatitur nga mësuesja Violeta Kuqi....

Freskida Bibaj: Infermieria, profesioni im i së ardhmes

Këndi i nxënësit

ESE

Freskida Bibaj: Infermieria, profesioni im i së ardhmes

Kjo është një ese nga maturantja Freskida Bibaj, përmes së cilës ajo tregon arsyet se përse ka vendosur të kryejë studimet për infermieri pasi të përmbyllë gjithë ciklin e arsimit parauniversitar. E r...

Eklipsi i diellit, si ndodh ky fenomen?

Le të zbulojmë botën

Mrekullia e universit

Eklipsi i diellit, si ndodh ky fenomen?

Në sistemin tonë diellor gjenden të paktën 60 satelitë. Ata rrotullohen përreth shtatë prej nëntë planetëve të sistemit. Megjithatë, toka duket se është i vetmi planet në sistemin tonë diellor që gëzo...