Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të gjeni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aktualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
Portali Shkollor (www.portalishkollor.al) për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe fëmijët tuaj në Portalin Shkollor (www.portalishkollor.al) publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqiptar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe: [email protected].

Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të ndiqni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aklualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
portalishkollor.al për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe femijët tuaj ne portalinshkollor.al publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqipëtar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe - na shkruani në: [email protected].

Rudina Koromani: Kritika kritikës së ashpër të mësuesve

Këshilla

Mësimdhënia në ditët e sotme

Rudina Koromani: Kritika kritikës së ashpër të mësuesve

Mësimdhënia është bërë gjithnjë e më shumë sfiduese për të marrë vëmendjen e nxënësve. Prandaj është i nevojshëm kujdesi që duhet në dhënien e kritikave: të verbalizohet episodi, të jepen komente se s...

Plani i detyrave portofol për Arsimin Fillor, viti shkollor 2021-2022

Metoda mësimdhënie

Modele

Plani i detyrave portofol për Arsimin Fillor, viti shkollor 2021-2022

Plani i detyrave për vlerësimin portofol përmbledh detyra krijuese, hulumtuese dhe detyrën projekt. Ky plan është për çdo klasë të Arsimit Fillor. Ne ju paraqesim modele të planeve të tilla për klasat...

“Fjala”- ese nga nxënësja Elma Halaj

Këndi i nxënësit

ESE

“Fjala”- ese nga nxënësja Elma Halaj

Portali Shkollor Albas vazhdon të jetë një dritare edhe për nxënësit duke u dhënë atyre hapësirë për të dërguar krijimet në ese, pikturë, intervista, poezi, prozë etj. Shkrimi i radhës është një ese n...

Analizë e veprës “I Huaji”, Albert Kamy

Hobe dhe pasione

Detyrë Kursi

Analizë e veprës “I Huaji”, Albert Kamy

Të nderuar lexues ju ftojmë të lexoni një detyrë kursi të përgatitur nga Enilda Bulicka, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Filozofisë, lënda Antropologji e Njeriut....