Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të gjeni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected].

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aktualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
Portali Shkollor (www.portalishkollor.al) për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe fëmijët tuaj në Portalin Shkollor (www.portalishkollor.al) publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqiptar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe: [email protected].

Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të ndiqni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: [email protected]lor.al.

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aklualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar nxënës
portalishkollor.al për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: [email protected].

Të nderuar prindër
Për ju dhe femijët tuaj ne portalinshkollor.al publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqipëtar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe - na shkruani në: [email protected].

Një dekadë Albas Preshevë dhe kontributi i veçantë për nxënësit shqiptarë të Luginës

Albas Media

FILIALI I ALBAS

Një dekadë Albas Preshevë dhe kontributi i veçantë për nxënësit shqiptarë të Luginës

U mbushën 10 vjet që nga hapja e filialit të shtëpisë Botuese "Albas" në Luginën e Preshevës. Ky filial padyshim ka shërbyer si një mundësi për nxënësit shqiptarë atje,sa u përket teksteve shkollore e...

Planet mësimore të vitit shkollor 2020-2021 për Arsimin Fillor dhe Arsimin e Mesëm të Ulët

Bota shkollore

TEMAT MËSIMORE

Planet mësimore të vitit shkollor 2020-2021 për Arsimin Fillor dhe Arsimin e Mesëm të Ulët

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka miratuar planet mësimore për vitin shkollor 2020-2021. Për të dyja ciklet, Arsimin Fillor dhe Arsimin e Mesëm të Ulët, janë përcaktuar temat për secilën javë...

Shkolla "Ali Laçej" në Shkodër që mbron trashëgiminë kulturore duke përdorur pajisjen micro:bit

Kuriozitete

Risi

Shkolla "Ali Laçej" në Shkodër që mbron trashëgiminë kulturore duke përdorur pajisjen micro:bit

Kompjuterët micro:bit në klasë i kanë motivuar nxënësit, kanë zgjeruar njohuritë e tyre dhe të kuptuarit e lëndës dhe i kanë frymëzuar ata të angazhohen në një projekt me synim mbrojtjen dhe promovim...

Kosovë, planet mësimore të tremujorit të dytë, klasa 0-9

Metoda mësimdhënie

Viti shkollor 2020-2021

Kosovë, planet mësimore të tremujorit të dytë, klasa 0-9

Këto janë planet tremujore për muajt janar—shkurt—mars për vitin mësimor 2020—2021 të cilat mund të shfrytëzohen nga mësuesit e Kosovës.

Kush është Maria Montessori?

Kulturë

FIGURË E ARSIMIT BOTËROR

Kush është Maria Montessori?

Metoda e saj e mësimdhënies është përhapur në të gjithë botën,me më shumë se 22 000 shkolla të certifikuara për të gjitha nivelet. Numri i përgjithshëm është 66 500, nëse përfshijmë shkollat me orient...

Kush është Maria Montessori?

Kulturë

FIGURË E ARSIMIT BOTËROR

Kush është Maria Montessori?

Metoda e saj e mësimdhënies është përhapur në të gjithë botën,me më shumë se 22 000 shkolla të certifikuara për të gjitha nivelet. Numri i përgjithshëm është 66 500, nëse përfshijmë shkollat me orient...