Çfarë ofrojmë ne?


Autorët, redaktorët dhe dizenjuesit tanë kanë krijuar për ju tekste shkollore moderne dhe bashkëkohore. Në portal këto tekste shkollore i ofrojmë në formë digjitale, lehtësisht të përdorshme nga të gjithë për t’i shfletuar, dhe të shoqëruara me materiale multimediale që përmbajnë video, audio, foto, skema etj.

Këtu ju mund të gjeni të gjitha materialet didaktike dhe të tjera për përgatitjen e temave mësimore, duke mundësuar kështu zgjerimin e njohurive të mësuesit, nxënësit dhe prindërit.

Portali është i pasur edhe me shërbime të shpejta, si: ndihmë praktike, kalendarë interaktivë, katalogë dhe revista dhe, së fundmi edhe lidhje online me ne.