AKTIVITETI

Loja “Gjurmët Tona”

Synimi i këtij aktiviteti është që nxënësit të kënaqen duke bashkëpunuar dhe të krijojnë një imazh të gjurmëve të duarve dhe të këmbëve.

Loja “Gjurmët Tona”

Koha në dispozicion: 20 minuta

Moshat: Për gjashtë vjeç e lart  

Pjesëmarrësit: Çfarëdo numër pjesëmarrësish

Vendosja: Kudo

Materialet: Shënuesit, furçat e bojës, ngjyrat e tekstilit, letra, tabakë, bojëra për fytyrën, gota uji, kanavacë ose copa letre të mëdha për të pikturuar, ujë dhe rroba ose peshqirë letre për t'u pastruar.


1.Përgatisni klasën me bojë fytyre, letër, gota uji dhe furça.

2.Shpjegojuni nxënësve se ata do të punojnë në çifte dhe do të bëjnë disa figura me ngjyra të duarve ose këmbëve të tyre.

3.Kërkojuni nxënësve të gjejnë një shok/shoqe dhe të shpjegojnë se detyra është që një nxënës të pikturojë dorën ose këmbën e shokut/shoqes së tyre. Nxënësi me dorën ose këmbën e pikturuar bën më pas një stampim në letër, duke shtypur dorën ose këmbën e tyre mbi letër.

4.Jepuni atyre rreth pesë minuta për secilin nxënës që të ketë një kthesë në bërjen e gjurmëve.

5.Sapo të mbarojnë të gjithë nxënësit, pyesni ata si janë ndier. Përdorni pyetjet për reflektime më poshtë për ta bërë këtë.

6.Pasi të keni reflektuar në aktivitet, pyesni nxënësit se çfarë do të donin të bënin me gjurmët e tyre. Ata mund të vendosnin emrat e tyre dhe t'i shfaqnin së bashku në murin e HMF-së. Ose nxënësit mund të duan t'i marrin ata në shtëpi.

7.Më në fund, kërkojuni nxënësve të lajnë duart ose këmbët. Kërkojuni atyre të ndihmojnë në pastrimin e hapësirës dhe të lënë materialet.


Ky aktivitet mund të krijojë diskutim rreth ndjesive fizike (mënyrën se si ndihen gjërat në trup). Ky lloj diskutimi mund të jetë i dobishëm, veçanërisht nëse një nxënës po zbulon për herë të parë këto sensacione. Mund të ishte një përvojë e re ose e çuditshme për ta. 


Pyetni nxënësit:

 •  A ishte bojë e ngrohtë apo e ftohtë?

 •  Mund të ndjeni tërë këmbën dhe dorën tuaj? A mund të ndjeni pjesën e vetme të këmbës ose pëllëmbën e dorës, apo gishtërinjtë apo gishtat kur pikturohen?

 •  Si u ndjetë kur shoku juaj pikturonte duart / këmbët tuaja?

 •  A i besuat partnerit tuaj që të mos pikturonte një pjesë tjetër të trupit tuaj?

 •  Shikoni me kujdes gjurmët e duarve dhe të këmbeve tuaja. A mund t'i përshkruani ato? A ka ndonjë gjë që vini re që nuk e prisnit? Ndonjë gjë tjetër që doni të shtoni?

 •  Për nxënësit më të rritur dhe adoleshentët, ju gjithashtu mund të reflektoni mbi idenë që gjurmët tona mund të na kujtojnë se ku kemi qenë - vendet e ndryshme ku kemi ecur dhe udhëtuam. Shenjat e duarve tona mund të jenë si një shenjë që duam të lëmë në të ardhmen – aty ku duam të shkojmë tjetër.


Kini durim me nxënësit dhe jepuni atyre reagime pozitive. Mos harroni gjithashtu t’i inkurajoni nxënësit të jenë të sigurt dhe të përgjegjshëm me bojërat - dhe përpiquni të mos ngjyrosni me bojë rrobat e tyre.


Adoleshentët mund të preferojnë të vizatojnë dhe dekorojnë gjurmët e duarve apo të këmbëve, në vend që të bëjnë një stampim me pikturat. 


Këtu janë disa opsione:

• Ata mund të bëjnë një skicë të duarve / këmbëve të tyre me shënues dhe të dekorojnë vizatimin në mënyrë që të pasqyrojnë kush janë. 

• Mund të bëjnë skica të të dyjave, dhe të shkruajnë diçka nga e kaluara e tyre nga njëra anë dhe shpresat e tyre për të ardhmen nga ana tjetër. Ata pastaj mund të ndajnë vizatimet e tyre me grupin. 

• Ata mund të presin skicat e duarve të tyre dhe t'i ngjisin në një copë letër dhe të shkruajnë rreth vizatimit fjalët që i përshkruajnë më mirë si individë. 

• Mund të bëjnë një tablo në grup me të gjitha vizatimet me dorë. Ose mund të ngjisin duart mbi një copë letër të madhe dhe të shkruajnë në cep të fletës gjërat që i përshkruajnë si individë dhe si grup ata.(Portali Shkollor)

1,991 Lexime
4 vjet më parë