SFIDAT E MËSIMDHËNIES

Mësimdhënia me qendër kreativitetin, sfidë për mësuesin

Kreativiteti është zemra e një klase motivuese. Mësimi krijues çon në të mësuarit aktiv. Nxitini studentët që të dalin jashtë kufizimeve të tyre mendore. Nxitini ata të jenë kreativë...

Mësimdhënia me kreativitet është sfidë për mësuesit.  Ky lloj i mësimdhënies lidhet me krijimin e diçkaje unike. Mësimdhënia kreative është e dobishme për disa arsye:


Kreativiteti është zemra e një klase motivuese. Kreativiteti u mundëson nxënësve dhe mësimdhënësve të shprehin ide dhe mendime në një mënyrë unike


Mësimi krijues çon në të mësuarit aktiv.

"Diçka unike" do të thotë diçka personale dhe e vlefshme për një nxënës. Mund të jetë i vogël apo i madh. Mund të jetë një ide, një moment i të mësuarit, një eksperiencë emocionale ose çdo lloj zbulimi krijues. Bëhet fjalë për një nxënës - unik.


Këtu gjeni disa udhëzime për të nxitur aftësitë krijuese të mësimdhënies.

Kreativiteti është i përjetshëm dhe ka potencial të pakufizuar, që do të thotë se ne jemi si njerëz krijojmë vazhdimisht. Ndërsa jemi fëmijë, kemi besim në krijimtarinë tonë, por mund ta humbim atë me kalimin e kohës. Për fat të keq, shumë prej nesh u rritën me një vetëdije të fortë për atë që nuk mund ta arrijmë.

Nxitini studentët që të dalin jashtë kufizimeve të tyre mendore. Nxitini ata të jenë kreativë.


Përkufizimi krijues shtrin të kuptuarit e problemeve dhe zgjidhjeve të mundshme. Duke përcaktuar problemin, ne praktikojmë aftësi të ndryshme. Ri-përcaktimi i problemit ju lejon të shikoni perspektiva të ndryshme dhe të zbuloni gjëra rreth një problemi që mund të mos jetë i dukshëm, duke u thënë studentëve të dallojnë se çfarë është e vërtetë apo e saktë dhe çfarë jo, ndihmon nxënësit të kuptojnë problemin dhe pse zgjidhja e tij është e rëndësishme.


Ke kohë

Duhet kohë për të zhvilluar kreativitetin. Është një proces i rritjes që ndryshon nga personi në person. Çdo shkrimtar, artist, projektues, shpikës apo biznesmen do t'jua tregojë këtë. Ata gjithashtu do t'ju tregojnë se ata kanë bërë gabime shumë herë para se të gjejnë idenë e duhur. Nxënësit mund të kenë nevojë për kohë për të "pastruar" imagjinatën. Ata do të rishqyrtojnë, rishikojnë, hedhin poshtë idetë e vjetra dhe vendosin ato të reja. Jini mbështetës.


Të bësh gabime është diçka normale

Është në rregull të bëhen gabime para studentëve. Mësuesit nuk duhet ta mbajnë iluzionin e përsosmërisë. Tregojuni nxënësve se përsosmëria nuk qëndron tek perfeksioni. Le ta dinë që është në rregull të eksplorojnë dhe të eksperimentojnë.


Vendoseni në provë kreativitetin e tyre

Jepini nxënësve hapësirën për testim. Ata duhet të mendojnë se këto aftësi janë me të vërtetë të vlefshme.


(P. Shtini; Portali Shkollor)

7,410 Lexime
5 vjet më parë