DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE E QYTETIT TIRANË

Aplikimi për zhvillimin e praktikës profesionale për vitin shkollor 2017-2018

Dokumentacioni për aplikimin ezhvillimittëpraktikës profesionale për vitin shkollor 2017–2018, do të paraqitet me zarf të mbyllur pranë sekretarisë së Drejtorisë Arsimore Rajonale të Qytetit Tiranë, datë 04.09.2017 - 08.09.2017.

1,391 Lexime
6 vjet më parë