UDHËZIM

Disa ndryshime të testimit të informatizuar për kandidatët e portalit "Mësues për Shqipërinë"

Udhëzim mbi disa ndryshime dhe shtesa mbi organizimin e testimit te informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar.

Udhëzim mbi disa ndryshime dhe shtesa mbi organizimin e testimit te informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar.


(Portali Shkollor)

5,904 Lexime
4 vjet më parë