Qendra e Shërbimeve Arsimore Tiranë

Fatura e arkëtimit që duhet të paguajnë studentët për vijimin e studimeve

Çdo maturant që do të aplikojë për të ndjekur studimet e larta, përpara se të aplikojë në portal duhet të paguajnë një mandat prej 2 mijë lekësh të rinj. Kjo pagesë nuk kryhet nga ata që nuk do të ndjekin studimet në një institucion të arsimit të lartë.

2,108 Lexime
6 vjet më parë