MAS

Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të lartë

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar kurrikulën bërthamë për arsimin e mesëm të lartë për klasat: 10, 11 dhe 12.

7,711 Lexime
6 vjet më parë