Ligji

Ligji për librat shkollorë për arsim fillor dhe të mesëm

Me këtë ligj rregullohet botimi i librave shkollorë për arsimin fillor dhe të mesëm. Me botim librash nënkuptohet përgatitja, përpunimi dhe lejimi i librave shkollorë si mjet mësimor bazë.

2,685 Lexime
6 vjet më parë