Ligji

Ligji për njohjen e kualifikimeve profesionale

Me këtë ligj rregullohen procedura dhe organet kompetente për lëshimin e lejes për dhënien e shërbimeve nga të huajt në Republikën e Maqedonisë, procedura dhe organet kompetente për njohjen e kualifikimeve profesionale...

2,785 Lexime
8 vjet më parë