Ligji

Ligji për standardin e studentëve

Me këtë ligj rregullohen veprimtaria e standardit të studentëve, themelimi, organizimi, funksionimi dhe menaxhimi në institucionet për standardin e studentëve si pjesë e sistemit të arsimit dhe dhënia e bursave studenteve.

2,481 Lexime
8 vjet më parë