Udhëzim

Organizimi i provimeve të maturës shtetërore 2017, sesioni i dytë

Udhëzimi numër 9, i datës 15 mars përcakton datat e provimeve të maturës shtetërore 2017 në sesionin e dytë të provimeve. Rregullat e zhvillimit të provimit dhe të gjitha detajet e organizimit gjenden në këtë udhëzim të MAS.

2,170 Lexime
6 vjet më parë