Udhëzim

Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar"

1,370 Lexime
7 vjet më parë