Udhëzim

Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar"

1,589 Lexime
8 vjet më parë