Urdhër

Për miratimin e standardeve për tekstet shkollore

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një urdhër "Për miratimin e standardeve për tekstet shkollore"

1,504 Lexime
8 vjet më parë