Udhëzim

Për nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasë të arsimit bazë

Në mbështetje të nenit l02, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të pikës 5 të nenit 22 fë ligjit nr. 69/2012, dat6 21.06.2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë"

1,820 Lexime
8 vjet më parë