Udhëzim

Për pajisjen e nxënësve me dëftesë klase

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për pajisjen e nxënësve me dëftesë klase", në mbështetje të nenit 102, pika 4 e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë

3,480 Lexime
8 vjet më parë