ARSIMI FILLOR

Për zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor

Udhëzim mbi zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor 2019.

Udhëzim mbi zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve në arsimin fillor 2019.


(Udhëzimin mund ta shkarkoni më poshtë)


(Portali Shkollor)

2,349 Lexime
4 vjet më parë