MASHT

Plani dhe Programi i punës edukative me nxënës të institucioneve të arsimit special

Detyrat dhe përmbajtja e programit të punës edukative me nxënës të institucioneve të arsimit special rrjedhin nga Ligji mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm të Kosovës.

3,115 Lexime
5 vjet më parë