Urdhër

Reformim i sistemit institucional të kërkimit shkencor

Për ngritjen e grupit të punës për reformimin e sistemit institucional të kërkimit shkencor në Republikën e Shqipërisë

1,710 Lexime
7 vjet më parë