RREGULLORE

Rregullore për zhvillimin e maturës shtetërore 2019

Miratim e rregullores për zhvillimin e maturës shtetërore 2019 në republikën e Shqipërisë, në mbështetje të ligjit nr.69/2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në republikën e shqipërisë", të ndryshuar.

Miratim e rregullores për zhvillimin e maturës shtetërore 2019 në republikën e Shqipërisë, në mbështetje të ligjit nr.69/2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në republikën e shqipërisë", të ndryshuar. 

1,223 Lexime
4 vjet më parë