Miratimi i Rregullores

Rregullorja për zhvillimin e praktikave profesionale

Ministria e Arsimit ka miratuar rregulloren për zhvillimin e praktikave profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesisë. Materiali ju është dërguar të gjitha drejtorive arsimore në vend.

1,530 Lexime
12 vjet më parë