Udhëzim

Shpallja e konkurrimit për tekstet shkollore digjitale për vitin shkollor 2015-2016

Për pajisjen e nxënësve të klasës X me tekste shkollore digjitale (të sistemeve mësimore interaktive) në institucionet arsimore të sistemit arsimor parauniversitar që kanë të laboratorëve me tableta për integrimin e platformës e-learning.

1,175 Lexime
8 vjet më parë