Skema e vlerësimit

Skema e vlerësimit të testimit në gjuhën gjermane

Agjencia Kombëtare e Provimeve publikon 25 alternativat e sakta të testimit të parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës së huaj, gjermanisht.

2,010 Lexime
6 vjet më parë