Urdhër

Struktura e vitit shkollor 2016-2017, në sistemin arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nëpërmjet Urdhrit nr. 327, datë 23.06.2016, kanë përcaktuar strukturën e vitit të ri shkollor për sistemin shkollor parauniversitar në mbarë vendin.

10,775 Lexime
8 vjet më parë