UDHËZIM

Udhëzim për personelin akademik në arsimin e lartë

Një ndryshim në udhëzimin nr. 29, datë 10.09.2018 "Për veprmtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik në institucionin e arsimit të lartë.

Një ndryshim në udhëzimin nr. 29, datë 10.09.2018 "Për veprmtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik në institucionin e arsimit të lartë.

(Portali Shkollor)

2,014 Lexime
5 vjet më parë