Modele

ASCAP: Teste, modele pyetjesh që zhvillojnë kompetencat për AMU dhe AML në të gjitha lëndët

Më poshtë do të gjeni disa modele testesh që zhvillojnë kompetencat në Arsimin e Mesëm të Ulët dhe në Arsimin e Mesëm të Lartë në lëndët: Gjuhë angleze, Biologji, Fizikë, Gjuhë frenge, Gjeografi, Gjuhë gjermane, Gjuhë shqipe dhe letërsi, Histori, Gjuhë italiane, Kimi, Matematikë.

Duke klikuar mbi secilin prej titujve të lëndëve më poshtë, ju do të gjeni modele testesh dhe pyetjesh që zhvillojnë kompetencat për Arsimin e Mesëm të Ulët dhe për Arsimin e Mesëm të Lartë, publikuar nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP): 


Gjuhë angleze

Biologji

Fizikë

Gjuhë frenge

Gjeografi

Gjuhë gjermane

Gjuhë shqipe dhe letërsi

Histori

Gjuhë italiane

Kimi

Matematikë


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

64,105 Lexime
2 vjet më parë