MODEL

Fletë regjistri personal për klasa kolektive e bazuar në udhëzimin për vlerësimin me kompetenca të nxënësve

Ju paraqesim fletë regjistri personal për klasa kolektive e përshtatur dhe bazuar në udhëzimin për vlerësimin me kompetenca të nxënësve.“Ky është një sugjerim pasi secili mësues është i lirë të zgjedhë modelin e vet të regjistrit personal”, thotë mësuesi Dritan Staro, i cili ka përgatitur modelin e mëposhtëm.

Në ketë model regjistri personal për klasat kolektive, janë të përfshira të tre vlerësimet e periudhës.

Në lidhje me vlerësimi e portofolit është sugjeruar edhe tabela e ndarjes së pikëve të dy detyrave dhe projektit, ajo është e shoqëruar edhe me tabelën e pikëve dhe notën përkatëse për çdo shumë të pikëve të fituara nga nxënësi për punimet e tij të tremujorit.


Përgatiti: Dritan Staro, shkolla 9-vjeçare "Sali Zaimi", Verlen.

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

4,499 Lexime
2 vjet më parë