MODEL

Gjuhë shqipe 8, tema mësimore “Komenti krahasues”

Mësuesja Esmeralda Dobjani sjell një orë mësimi virtuale në lëndën e Gjuhës shqipe për klasat e teta mbi mbi realizimin e “Komentit krahasues”. Ju ftojmë të shihni këtë model për të krijuar dhe ju tuajin.

Material për orë mësimi virtuale

Pergatiti: Esmeralda Dobjani

Lënda: Gjuhë shqipe

Klasa: 8 

Tema: “Komenti krahasues” 

(Portali Shkollor) 

4,884 Lexime
4 vjet më parë