Portofoli digjital i nxënësit

Mësues, përdorni portofolat digjitalë në klasat tuaja!

Portofolat digjitalë kanë aftësinë për të revolucionarizuar dhe modernizuar mënyrën se si nxënësit mësojnë, duke inkurajuar pavarësinë, përgjegjësinë dhe reflektimin. Mësuesit thjesht duhet të zgjedhin një metodë krijimi dhe t'i nxisin nxënësit.

Mësuesit dhe nxënësit e ditëve të sotme kanë më shumë njohuri dhe shume mjete në dispozicion për të punuar e mësuar. Më parë nuk kishte kushte të tilla.


Risitë në teknologji kanë krijuar epokën digjitale ku të gjithë mund të bashkëveprojnë dhe të ndajnë njohuritë. Përgjigjja për çdo pyetje që mund të imagjinohet është vetëm disa klikime larg, pa marrë parasysh se në ç’vend të botës ndodhesh apo se çfarë dite është.


Megjithatë, përkundër të gjitha gjërave mahnitëse që tani jemi në gjendje të sjellim në klasat tona, shumë nxënës vazhdojnë të dekorojnë dosjet ose kopjet e skedarëve në mënyrë që ata të ngjiten në fotot që kanë përzgjedhur, duke shkruar reflektime / qëllime të shkurtra.


Portofolat digjitalë kanë aftësinë për të revolucionarizuar dhe modernizuar mënyrën se si nxënësit mësojnë, duke inkurajuar pavarësinë, përgjegjësinë dhe reflektimin.


Më poshtë janë 5 arsye se përse duhet të përdorni portofolat digjitalë në klasat tuaja:

  • Portofoli digjital zgjerohet në repertorin e teknikave në dispozicion të nxënësve dhe mësuesve për të demonstruar të mësuarit. Fotot, videot dhe regjistrimet audio shtohen në detyrat tipike të letrës dhe lapsave të nxënësve.
  • Nxënësit që luftojnë (p.sh. shkrim, lexim) u jepet mënyra alternative e shprehjes dhe mjeteve për të demonstruar të mësuarit. Kjo mund të çojë në rritjen e vetëbesimit dhe arritjes.
  • Rritja e aksesit! Prindërit nuk kanë më nevojë të gjejnë kohë për të vizituar klasën për të parë një koleksion të punës së fëmijëve të tyre dhe mësuesit nuk kanë më nevojë t'i ndjekin nxënësit që të kthejnë portofolin e tyre të letrës në klasë.
  • Zhvillimi i aftësive të shekullit të 21-të. Një nga 7 aftësitë e mbijetesës të shekullit 21 fokusohet në një komunikim efektiv me gojë dhe me shkrim. Portofoli digjital mund të ndihmojë nxënësit të angazhohen në ushtrimin e këtyre aftësive të rëndësishme.
  • Portofolat digjitalë bëjnë të mundur që nxënësit të ndjekin dhe demonstrojnë rritjen e tyre gjatë periudhave më të gjata kohore. Derisa portofoli i letërsisë ruhet ose fshihet në fund të një termi apo viti shkollor, portofolat digjitalë mund të mbeten të disponueshme dhe lehtësisht të arritshme për nxënësit, prindërit dhe mësuesit.

Përkundër përparësive të dukshme të përdorimit të portofolave digjitale me nxënësit, ata vazhdojnë të jenë të shtyrë mënjanë, teksa në klasë përdoren portofolat e letrës. Pse? Ndoshta sepse është më e lehtë të vazhdosh të bësh diçka që dihet, me mjete që janë lehtësisht të arritshme dhe të lehta për t'u përdorur. Letra, lapsa, gërshërë dhe ngjitës kanë tendencë të gjenden shpejt në çdo shkollë.


Krijimi i portofolave të letrës kërkon pak kohë mësimore me nxënësit. Megjithatë, gjithnjë e më shumë shkolla dhe mësues po shohin përfitimin e portofolit elektronik dhe ndërmarrin hapa për t'i mësuar nxënësit se si t'i përdorin ato.


Nxënësit po rriten deri tek teknologjia. Ata kanë një aftësi të mahnitshme për të luajtur me teknologjinë dhe kuptojnë se si ta përdorin atë në avantazhin e tyre dhe për të përmbushur nevojat e tyre. Ngurrimi ka tendencë të vijë më shumë nga mësuesit hezitues sesa nga nxënësit. Teknologjia ka evoluar në një mënyrë që tenton të jetë jashtëzakonisht miqësore dhe çdo person i gatshëm mund të mësojë se si të krijojë dhe mbajë në mënyrë efektive një portofol digjital.


Përveç kësaj, qëllimi i një portofoli digjital është t'i dorëzojë frenat nxënësve dhe t'u lejojë atyre të bëhen përgjegjës për të demonstruar mësimin dhe reflektimin e tyre.


Mësuesit thjesht duhet të zgjedhin një metodë krijimi dhe t'i nxisin nxënësit.


(Albina Hoxhaj, Portali Shkollor)

7,287 Lexime
6 vjet më parë