Kosovë

Model testimi në lëndën dituri natyre dhe edukatë qytetare

Mevlyde Idrizi, mësuese në shkollën fillore “Ali Kelmendi” në Vushtri sjell një model testimi në lëndën dituri natyre, klasa e katërt si dhe një model testimi në lëndën e edukatës qytetare.

Mësuese Mevlyde Idrizi sjell një model testimi në lëndëndituri natyre në klasën e katërt. Tema mësimore “Njeriu dhe natyra”.

Model testimi në lëndën edukatë qytetare në klasën e katërt. 


(Mevlyde Idrizi, mësuese në shkollën “Ali Kelmendi”, Vushtri, Portali Shkollor)

9,830 Lexime
7 vjet më parë