Orë e hapur

Plani ditor për realizimin e përsëritjes së kapitullit

Kjo orë mësimi e hapur ku temë e planifikuar ishte përsëritja e kapitullit "Ndërveprimet" u realizua nga mësuesja e fizikës në shkollën “Ismail Qemali” Elona Terziu me nxënësit e klasës së X.

Në shkollën “Ismail Qemali” u zhvillua një orë e hapur në lëndën e fizikës në klasën e X-të me mësuese Elona Terziu. Kjo orë ishte përsëritje e kapitulli “Ndërveprimet”. Nën drejtimin e mësueses nxënësit rifreskuan njohuritë e marra.


Në orën e fizikës me mësuese Elona TerziuNë përfundim të orës së mësimit nxënësit realizuan disa eksperimente. Në videon e mëposhtme janë nxënësit që realizojnë eksperimentet dhe shpjegojnë proceset që ndodhin. (Portali Shkollor)

9,545 Lexime
6 vjet më parë