Mësimi plotësues dy javor

Plani i mësimit plotësues dhe model regjistri për lëndët Gjuhë shqipe dhe Matematikë, klasa I-V

Në këtë artikull do të gjeni të përmbledhur udhëzuesin për zbatimin e programit plotësues për lëndët Gjuhë shqipe dhe Matematikë në klasat 1-5, planin konkret për këtë program si dhe modelin e regjistrit personal për periudhën dy javore 31 gusht- 11 shtator. Punoi mësuesja bashkëpunëtore Violeta Kuqi.

Në ndihmë të drejtuesve dhe të mësuesve të shkollave 9-vjeçare për zbatimin e programit plotësues për lëndët Gjuhë shqipe dhe Matematikë në klasat 1-5 (2019-2020), sjellim planin konkret për këtë program si dhe modelin e regjistrit personal për periudhën dy javore 31 gusht-11 shtator. Materialet janë punuar nga mësuesja jonë bashkëpunëtore, Violeta Kuqi. 


Ashtu siç është njoftuar përgjatë këtij muaji mësimin plotësues do të zhvillohet për ata nxënës (rreth 10 mijë sipas MASR) të cilët nuk patën akses në mësimin online gjatë periudhës kur shkollat u mbyllën prej situatës së COVID-19. Ata kryesisht i përkasin shtresave vulnerabël ose jetojnë në zona të thella gjeografike. 


Për t’jua lehtësuar punët më poshtë sjellim materialet në PDF, lehtësisht të shkarkueshme për ju. UDHËZUES PËR ZBATIMIN E PROGRAMIT PLOTËSUES PËR LËNDËT GJUHË SHQIPE DHE MATEMATIKË NË KLASAT 1-5

PLANI PLOTËSUES PËR LËNDËT GJUHË SHQIPE DHE MATEMATIKË NË KLASAT 1-5

MODEL REGJISTRI PERSONAL PËR PERIUDHËN DY JAVORE (31 GUSHT 2020 – 11 GUSHT 2020)

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

9,815 Lexime
9 muaj më parë