RËNDËSIA E TEATRIT

Teatri në çdo moshë si pjesë e integrimit dhe e formimit elokuent të nxënësve në shoqërinë e sotme

Në një shoqëri shumëgjuhëshe dhe në një ambient i cili i përshtatet tashmë procesit të globalizimit, teatri, si burim i një qytetërimi të lashtë sa vetë jeta, ofron jo vetëm edukim mbarëglobal, por edhe një bashkëpunim mësues-nxënës në lidhje me procesin e mësimdhënie-mësimnxënies.

Teatri në çdo moshë si pjesë e integrimit dhe e formimit elokuent të nxënësve në shoqërinë e sotme- Material nga mësuesja Albana Toçka 


Temë referimi, shkolla ''Muhamer dhe Esat Minarolli''     

Viti shkollor 2021-2022


© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

956 Lexime
2 vjet më parë