MODELE

Teste përmbledhëse për klasën e dytë në të gjitha lëndët, periudha e parë

Në ndihmë të mësueseve të klasave të dyta po ju sjellim teste dhe detyra përmbledhëse për periudhën e parë në të gjitha lëndët duke përdorur dhe tabelën e specifikimeve (BLUE-PRINT). Ato janë përgatitur nga mësuesja Violeta Nipolli Kuqi.

Më poshtë do të gjeni teste dhe detyra përmbledhëse për klasat e dyta, për periudhën e parë në të gjitha lëndët duke përdorur dhe tabelën e specifikimeve (BLUE-PRINT). 

Këto modele testesh janë përgatitur nga mësuesja Violeta Nipolli Kuqi, e cila shpesh herë është bërë pjesë e Portalit Shkollor me punët e saja shumë të vlefshme për kolegët. 

(Portali Shkollor) 

9,313 Lexime
1 vit më parë