MODELE

Teste përmbledhëse të periudhës së parë, kimi VIII-XII

Ju sjellim testet e periudhës së parë në lëndën e Kimisë, nga klasa e tetë deri në klasën e dymbëdhjet, të përgatitura nga mësueset: Mirela Piti, Eglantina Metaj dhe Nina Gugu.

Mësuese Mirela Piti e shkollës "Osman Myderrizi", ka përgatitur teste përmbledhëse për lëndën e kimisë. Këto teste i referohen lëndës së kimisë, të klasës së tetë dhe klasës së nëntë.


Ndërkohë mësuese Eglantina Metaj, në gjimnazin “Partizani”, sjell për Portalin Shkollor, teste përmbledhëse Kimi, për klasën e dhjetë dhe njëmbëdhjetë. 


Nina Gugu, mësuese në gjimnazin "Qemal Stafa", ka përgatitur testin përmbledhës për klasën e dymbëdhjetë. Testet shoqërohen gjithashtu me tabelat e pikëzimit.  

(Portali Shkollor)

25,068 Lexime
3 vjet më parë