Elbasan

Albas bashkëbisedim me mësuesit për librin elektronik

Stafi i Portalit Shkollor Albas ka marrë iniciativën për të parë nga afër dhe për të biseduar me mësuesit për e-librin shkollor Albas

Ekipi i trajnimeve të e-librit shkollor Albas ndaloi në qytetin e Elbasanit në shkollën 9-vjeçare “Sulë Harri”. Mësuesit treguan se janë të kënaqur me të gjitha risitë që ofron Albas duke e bërë me të thjeshtë procesin e mësimdhënien dhe mësimnxënien.

Mësuesit, pasi kishin parë dhe studiuar me vëmendje e-librin shkollor Albas dhanë disa sugjerime të cilat do të merren në konsideratë nga autorët e teksteve dhe redaksia. Bashkëpunimi me mësuesit dhe sugjerimet e tyre janë shumë të rëndësishme për Albas-in.

E-libri shkollor Albas vjen nëpërmjet Portalit Shkollor dhe ofron tekste mësimore në formë digjitale të cilat janë lehtësisht të përdorshme nga nxënësit, mësuesit, prindërit, drejtuesit etj. Ato shoqërohen me materiale multimediale që përmbajnë: video, audio, foto, skema etj.

Në Portalin Shkollor, të gjithë mësuesit, nxënësit, prindërit, drejtuesit e institucioneve arsimore mund të gjejnë informacionin e nevojshëm, që do t’u vinte në ndihmë për rritjen e cilësisë së procesit të mësimdhënies dhe nxitjen e mendimit kritik brenda shkollës dhe më gjerë.

3,341 Lexime
8 vjet më parë