Trajnim për portalin

Baza ligjore dhe etika profesionale - Trajnim për portalin më 26 qershor

Qendra e Trajnimeve Albas mbështetur në kërkesat e vazhdueshme gjatë trajnimeve, për t'u ardhur në ndihmë mësuesve që zhvillojnë provimin e portalit "Mësues për Shqipërinë", zhvillon në datën 26 Qershor 2021 trajnimin për modulin: “Baza ligjore dhe etika profesionale”.

Qendra  e Trajnimeve Albas mbështetur në kërkesat e vazhdueshme gjatë trajnimeve, për t'u ardhur në ndihmë mësuesve që zhvillojnë provimin e portalit "Mësues për Shqipërinë", ju njofton se do të zhvillojë në datën 26 Qershor 2021 trajnimin për modulin:


  “Baza ligjore dhe etika profesionale” 

 

në mbështetje të përgatitjes për këtë provim për të gjithë mësuesit e të gjitha cikleve (mësuesit e arsimit të ulët: ciklit parashkollor e fillor; mësuesit e arsimit të mesëm të ulët; mësuesit e arsimit të mesëm të lartë).


Përmbajtja e modulit është ndërtuar në bazë të programeve përkatëse të publikuara nga ASCAP dhe MASR. 


Moduli është ndërtuar në bazë praktike, ku do të ushtroheni për t'iu përgjigjur saktë pyetjeve të provimit; zgjidhje ushtrimesh e modele testesh për këto fusha përkatëse të provimit. 

Moduli zhvillohet online në platfomën Zoom. 


Për regjistrim jeni të lutur të plotësoni formularin e mëposhtëm:

Për informacione të mëtejshme kontaktoni në numrin 0697070480

Faleminderit!

 


©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.  

3,804 Lexime
3 vjet më parë