Trajnimet 2024

Kalendari i Trajnimeve ALBAS për muajin Janar - Shkurt 2024

Më poshtë do të gjeni të renditura modulet e trajnimeve që Qendra e Trajnimeve Albas do të zhvillojë përgjatë muajit janar-shkurt për vitin 2024. Për më tepër informacion, mund të kontaktoni në numrin e sekretarisë 0697070480, ose në adresën e e-mailit: [email protected]Moduli: “Menaxhimi i sjelljes dhe zgjidhja e konflikeve ne klasë”

Data: 13 Janar 2024

Për regjistrim linku imëposhtëm:

https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/13426Moduli: “Raporti i progresit dhe arritjeve të nxënësit” 

Data: 20 Janar 2024

Për regjistrim linku i mëposhtëm: 

https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/13427 Moduli: Ndërlidhja e kompetencave kyçe me rezultatet e të nxënit në fushat “Gjuhë dhe komunikim”, “Matematikë”, “Shkencat e natyrës”, “Shoqëria dhe mjedisi”, “Teknologjia dhe informacioni

Data: 27 Janar 2024

Për regjistrim linku imëposhtëm:

https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/13428Moduli: Strategjitë e integrimit të nxënësve me aftësi ndryshe në mësimdhënien online

Data: 27 Janar 2024

Për regjistrim linku i mëposhtëm:

https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/13574Moduli: Ndërtimi i aftësive të të lexuarit 

Data: 3 shkurt 2024

Për regjistrim linku imëposhtëm:

https://trajnime.arsimi.rash.al/aplikim/13575

 © Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

3,339 Lexime
5 muaj më parë