Albas

"Konektorët e tekstit në gjuhën shqipe"

Objekti i këtij studimi ka kushtëzuar dhe përzgjedhjen e mjeteve gjuhësore që do të trajtohen në këtë punim, një pjesë e të cilave nuk janë të trajtuara plotësiosht as në fjalorët dhe as në gramatikat e gjuhës shqipe.

Synimi i këtij studimi është përshkrimi dhe analizimi i konektorëve të tekstit në gjuhën shqipe dhe i marrëdhënieve që ata shprehin, duke u bazuar në të dhëna të shumta empirike, si dhe trajtimi i mënyrave të përdorimit të tyre në gjuhën shqipe, kryesisht në standard.


Si një nga fushat e reja të gjuhësisë në Shqipëri, studimet në gjuhësinë e tekstit në përgjithësi janë të pakta. Dhe vetë objekti i këtij studimi, në kuadrin e teorive të tekstit, është shumë pak i trajtuar. Objekti i këtij studimi ka kushtëzuar dhe përzgjedhjen e mjeteve gjuhësore që do të trajtohen në këtë punim, një pjesë e të cilave nuk janë të trajtuara plotësiosht as në fjalorët dhe as në gramatikat e gjuhës shqipe.


(Portali Shkollor)

4,471 Lexime
7 vjet më parë