Botim i ri

Libër pune për Gjuhën shqipe 5, botim i ri nga ALBAS

Një nga botimet më të reja të shtëpisë botuese Albas është dhe libri i punës për Gjuhën shqipe 5. Ky libër është realizuar me qëllimin për t’u ardhur në ndihmë nxënësve të kasës së pestë për përvetësimin e njohurive Gramatikore, si dhe për ushtrimin e kompetencës së të Shkruarit.

Libër pune për Gjuhën shqipe 5 është një libër i realizuar me qëllimin për t’u ardhur në ndihmë nxënësve të kasës së pestë për përvetësimin e njohurive Gramatikore, si dhe për ushtrimin e kompetencës së të Shkruarit. 

Njohuritë gramatikore jepen me informacione të shkurtra teorike dhe me modele ushtrimesh të zgjidhura, që nxënësit t’i kuptojnë dhe t’i fiksojnë më lehtë njohuritë e reja. Ushtrimet u përgjigjen shkallëve të ndryshme të vështirësisë, duke filluar nga ushtrimet gjysmë të zgjidhura e deri tek ushtrimet që nxënësi duhet t’i punojë në mënyrë të pavarur. 


Njësitë e të shkruarit ndihmojnë nxënësit të ushtrohen në shkrimin e llojeve të ndryshme të teksteve, me tema të larmishme që përshtaten me interesat dhe nevojat e tyre. Ky libër ushtrimesh i trajton këto kompetenca në përputhje me programin kurrikular të Gjuhës shqipe të MASHT-it.


Autore: Natasha Pepivani, Latra Buqinca Llapashtica, Edita Haziri Qosa ©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

1,189 Lexime
6 muaj më parë