Trajnimi në Kosovë

Qendra e Trajnimeve Albas organizon trajnim në Kosovë për mësimdhënësit e arsimit të mesëm të ulët “Gjuha shqipe 8”

Gjatë muajit mars do të zhvillohet trajnimi në mbështetje të mësimdhënësve të arsimit të mesëm të ulët për lëndën e Gjuhës shqipe 8 (ALBAS). Trajnimi do të zhvillohet nga autorët e teksteve, me synim lehtësimin e punës për përdorimin e tekstit dhe zbërthimin e strukturës së tij.

Trajnimi “Gjuha shqipe 8” për mësimdhënësit e arsimit të mesëm të ulët

 

Gjatë muajit mars do të zhvillohet trajnimi në mbështetje të mësimdhënësve të arsimit të mesëm të ulët për lëndën e Gjuhës shqipe 8 (ALBAS). Trajnimi do të zhvillohet nga autorët e teksteve, me synim lehtësimin e punës për përdorimin e tekstit dhe zbërthimin e strukturës së tij. 

 

Në mbështetje të trajnimit, do të ligjërohet edhe qasja e platformës digjitale e-libri përmes librit Gjuha shqipe 8, ku pas trajnimit do të keni mundësi të ligjëroni lëndën përmes platformës ALBAS.

 

Moduli Gjuhë shqipe 8 për arsimin e mesëm të ulët, klasat 6-9, trajton çështjet: 

– struktura e përgjithshme dhe didaktike e tekstit mësimor Gjuha shqipe 8 – ALBAS;

– mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në arritjen e kompetencave – zbatimi në tekst;

– puna me tekstin digjital;

– planifikimi ditor, dymujor dhe vjetor i lëndës së gjuhës shqipe.

 

Trajnimi zhvillohet online në platformën Zoom dhe do të shpërndahen certifikata për pjesëmarrje. Është pa pagesë. 


Datën e trajnimit do ta publikojmë së shpejti.

 

Për të marrë pjesë në trajnim, plotësoni të dhënat e mëposhtme:

Regjistrohu këtu


 

Për çdo paqartësi jeni të lutur të kontaktoni në:


numrin e telefonit: +38344183816 


ose në adresën elektronike: [email protected]© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

2,550 Lexime
2 vjet më parë