Tiranë

Mesazhe nga shkolla 9-vjeçare “Bajram Curri”

Drejtuesit e shkollave përpiqen që ambientet e shkollës së tyre të jenë unike dhe të paharrueshme për nxënësit. E tillë është edhe shkolla 9-vjeçare “Bajram Curri” në kryeqytet, nga e cila shkëputem një tabelë me thënie.

Shkolla është institucioni ku formohen nxënësit. Që në oborrin e shkollës e deri në bankën e tij secili nxënës duhet të kuptojë se shkolla është vendi i duhur për të nxënë. Drejtuesit e shkollës kujdesen që edhe ambienti të përcjellë mesazhe, në korridoret e shkollës ka thënie të ndryshme nga njerëz që kanë arritur shumë në jetë, të cilat nxënësit duhet t’i kuptojnë dhe të nxjerrin mësim prej tyre.

Drejtuesit e shkollave përpiqen që ambientet e shkollës së tyre të jenë unike dhe të paharrueshme për nxënësit. E tillë është edhe shkolla 9-vjeçare “Bajram Curri” në kryeqytet, nga e cila shkëputem një tabelë me thënie në anglisht të cilat më pas ishin shqipëruar.

 • Nëse kërkon dije duhet të gërmosh për ta gjetur.
 • Dituria është dritë, padituria është errësirë.
 • Pa punë dhe përpjekje nuk arrihet asgjë.
 • Një fillim i mirë jep shpresë për një fund të mirë.
 • Fillimi i mirë është gjysma e punës.
 • Me durim dhe punë kapërcehet çdo pengesë.
 • Fundi është kurorëzimi i punës.
 • Çdo gjë provohet nga praktika dhe rezultatet.
 • Të gjykojnë nga ato që bën dhe jo nga ato që thua.
 • Njerëzit punëtorë gjejnë më shumë kohë të lirë.
 • Një mendje është e mirë por dy janë akoma më të mira.
 • Sa të rrosh do të mësosh.
 • Ai që thotë se i di të gjitha nuk di asgjë.
 • Nuk është vonë kurrë për të mësuar.
 • Koha e humbur nuk gjendet më.
 • Kurrë punën e sotme mos e lër për nesër.
 • Rrihe hekurin gjersa është i nxehtë.
 • Nuk është kurrë vonë për t’u ndrequr.

3,426 Lexime
7 vjet më parë