MATURA SHTETËRORE 2017

Aplikimi on-line i formularëve A1 dhe A1Z do të realizohet nëpër DAR/ZA sipas planit kalendar

Aplikimi on-line i formularëve A1 dhe A1Z do të realizohet nëpër DAR/ZA sipas planit kalendar të mëposhtëm:

3,147 Lexime
6 vjet më parë