Dispozitat Normative

Dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar dispozitat normative për sistemin arsimor parauniversitar

54,746 Lexime
7 vjet më parë