MATURA SHTETËRORE

Datat dhe organizimi i provimeve të maturës shtetërore 2019

Publikohen datat dhe udhëzimet në lidhje me organizimin e maturës shtetërore 2019

Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe nenit 26, pika 2, germa "a", të ligjit nr.69/2012 "Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë', publikohen datat dhe mënyra e organizimit të Maturës Shtetërore 2019.

(Portali Shkollor)

4,318 Lexime
5 vjet më parë