Njoftim

Datat dhe organizimi i provimeve të maturës shtetërore 2019, sesioni i dytë

Ministria e arsimit, sportit dhe rinisë ka nxjerrë njoftimin mbi datat kur do të zhvillohen provimet e maturës 2019, sesioni i dytë.

Lëndët dhe datat e provimeve të Maturës Shtetërore 2019, sesioni i dytë, janë:

Gjuhë e huaj- 27 gusht 2019

Gjuhë shqipe dhe letërsi- 30gusht 2019

Matematikë- 03 shtator 2019

Provimi me zjedhje- 06 shtator 2019


Provimet e detyruara dhe me zgjedhje, sesioni i dytë:

- Fillojnë në orën 10:00

- Provimet zgjasin 2 orë e 30 minuta

- Testet e provimeve të detyruara dhe me zgjedhje hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga Qendra e Shërbimeve Arsimore (QSHA)

- Testi për secilin nga provimet e detyruara dhe me zgjedhje vlerësohet me 60 pikë. 

(Portali Shkollor)

2,537 Lexime
5 vjet më parë